Satsar

Møre og Romsdal fylkeskommune følgjer rammeavtalen inngått av KS og Musikernes fellesorganisasjon (MfO). Det vil sei at det kun er mogleg å ha arbeidsforhold som oppdragstakar (sjølvstendig næringsdrivande), eller vere hyra gjennom ein institusjon. Dei same prinsippa for honorering bør òg gjelde som retningslinjer for kommunane sitt lokale arbeid med Den kulturelle skulesekken.

 Rammeavtale gjeldande vilkår for oppdragstakarar i Den kulturelle skulesekken i fylkeskommunar og kommunar