Kristiansund videregående skole

Kristiansund videregående skole

Postadresse: St. Hanshaugen 2, 6514 Kristiansund-N

Besøksadresse: , 6514 Kristiansund

Telefon: 952 67 094 / 71570748

Kontaktperson: Marianne Følsvik, 414 22 902, marianne.folsvik@mrfylke.no

Tal på produksjonar: 2

  • Alle

Fighting gravity (Åkken Bom Produksjon)

Scenekunst, Trinn: 8-VG3
Fighting gravity handler om å følge drømmene sine, og ha mot til å stå opp imot de kreftene som trekker oss nedover, fysisk og mentalt. Både de kreftene som bor inni oss, og de som påvirker oss utenfra og som er med på å bestemme våre skjebner.Forestillingen tar utgangspunkt i den kampen kvinnelige skihoppere har måttet kjempe, og fremdeles kjemper, for å få de samme rettighetene som sine mannlige kollegaer i hoppbakken. Gjennom tekst, bevegelsesmateriale, og videoarbeid vil forestillingen undersøke hva slags maktstrukturer som ligger bak disse kreftene. Forestillingen er en ode til ungt mot, og en påminnelse om at gammeldagse tanker og konservative holdninger lever i beste velgående inn i vårt nye millennium. 

Forestillingen har som formål å stimulere til diskusjon rundt kjønnsroller og diskriminering.Fighting gravity er produsert i samarbeid med Brageteatret. Teksten har mottatt tildeling fra, og er utviklet i samarbeid med Dramatikkens Hus. Støttet av SPENN, Fritt ord, Fond for lyd og bilde og Kulturrådet.

Forfatterbesøk Bjørn Vatne

Litteratur, Trinn: 8-VG3
I dette forfatterbesøket tek forfatter Bjørn Vatne utgangspunkt i boka si "Nullingen av Paul Abel". Om boka skriv forlaget:​​​​​​​"Norge har som den eneste nasjonen i verden lyktes i å bygge et nettverk av dyp, kollektiv bevissthet blant sine innbyggere. Et atomtykt lag av grafén utenpå hjernebarken, også kalt Sjalken, lar deg oppleve fremmede steder, kjennelukter, sanse mennesker som ikke er der. Marinbiologen Paul Abel hater fremskrittet og sverger fremdeles til den gammeldagse, håndholdte Sjalken. Da Norge utsettes for et statskupp utført av det øko-politiske partiet Pan-etisk forbund, er han blant de få som unngår å bli hjernevasket.Snart befinner han seg i en knøttliten leilighet i Fortettingen, på bunnen av et hierarki bygget på ideen om verdens-altet. Hans kone Astrid er forvandlet til en av statens mest betrodde tjenere, evig tro mot Pan. Alt dette akter Paul å gjøre noe med. Nullingen av Paul Abel er en roman om å finne sin plass i økosystemet, om kjærlighet, tro og skepsis, og den uovervinnelige kraften i dansefilmer fra 80-tallet".Både i film, tv og litteratur opplever vi økende interesse for sjangeren science fiction - ikke bare som underholdning, men også som et seriøst og dyptborende kulturuttrykk. Hvorfor skjer det nå? Hvilke muligheter gir denne sjangeren for å tenke om og diskutere vår egen samtid? Grunntanken er å involvere elever i diskusjon omkring tematikken i boka. Vatne ønsker å stille opp noen moralske dilemmaer som elevene kan arbeide med enten i forkant av eller etter foredraget: Hvis tvang er eneste løsning for å berge kloden, er det rett å ta fra folk friheten? Hvor går grensen for hva vi kan forvente av enkeltmennesket? Er et liv i ufrihet verdt å leve?
Uttrykksform
Åpne filter