Møre og Romsdal fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde
Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde
Summers og Silvola - finn skotten!
Produksjonsliste
Program

Summers og Silvola - finn skotten!

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Lukk auga og sjå for deg at du står på eit dansegolv. Du høyrer vakker musikk, men som og er litt skummel. Og brått, utan at du veit det, finn du deg i ei draumeverd. Var det musikken som tok deg dit?

På akkurat denne reisa er det skotske Sarah-Jane Summers (fele/hardingfele/bratsj) og finske Juhani Silvola (gitar) som står for musikken.

Kom! Bli med!

Om utøvarar og produsentar

Rikskonsertene
  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Sarah-Jane Summers & Juhani Silvola

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Sarah-Jane Summers (fele/hardingfele/bratsj) & Juhani Silvola (gitar) er ein internasjonalt anerkjent duo som kombinerar folkemusikk og eksperimentell musikk til ein nyskapande einskap. Musikken framførast med glimrande virtuositet, leiken improvisasjon og saumlaus samspel, med fokus på engasjerande formidling.

Duoen har eit ønskje å fortelje historier og skape stemning utanom det vanlige, og målet er ei oppleving som stimulerer til aktiv og kreativ lytting hos publikum.


Medverkande

  • Sarah-Jane Summers & Juhani Silvola
  • Sarah-Jane Summers
  • Juhani Silvola

Multimedia og vedlegg

Bilete

Sarah-Jane Summers & Juhani Silvola
Foto: Rikskonsertane
Sarah-Jane Summers & Juhani Silvola
Foto: Rikskonsertane
Sarah-Jane Summers & Juhani Silvola
Foto: Rikskonsertane
Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøvar
Juhani Silvola, tlf. 93 63 76 93
Programlengde
35 min
Maks publikumsantal
150
Berehjelp
To sterke elevar
Oppriggingstid
40 min.
Nedriggingstid
30 min.
Straum
El-uttak.
Merknad
Elevane sitter i halvsirkel (matter, benkar, stolar i amfi) og musikarane står ved langveggen. Det bør vere midtgang slik at musikarane kan gå i midten.
Lenker
Arrangørar
Arrangert av:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Rikskonsertene
Medverkande
  • Sarah-Jane Summers
  • Juhani Silvola