Tilbake
Kristine Sandøy
Kristine Sandøy
Skriv ut

Til å ta og føle på

Korleis ser ein følelse ut, kva form har han? Og korleis kunne det vere å ta på ein følelse?


Sorg er når du er trist. Sinne kan komme av at du ikkje blir forstått eller at nokon ikkje behandlar deg rett. Glede kan du føle når du føler deg bra og blir forstått. Redsel kjem når du på ein eller annan måte følar deg trua eller utrygg. Avsky kan ein kjenne om ein synes noko er ekkelt eller skremmande.


Alle har vi kjent på desse grunnfølelsane. Følelsane våre følgjer oss livet ut. Å forstå vårt indre kjensleliv kan hjelpe oss å forstå eigne reaksjonsmønster, gi betre sjølvinnsikt og sjølvfølelse. Og det kan hjelpe oss å lese visuell kunst.

Metall kan bøyast, det er både hardt og mjukt. Tre er ganske hardt men også mjukt- det kan vi spikke. Tekstil er tøyeleg, det kan vi sy. Plast kan vi smelte til nye former. Papp og papir kan vi brette og klippe. Stein og keramikk er hardt, og kan knusast. Materialar og det visuelle språket gir oss heilt andre moglegheiter å uttrykke følelsar på enn med ord.


I kunstformidlinga ”Til å ta og føle på” skal vi bli kjent med materialar og følelsar, og vi skal samarbeide om å lage ein skulptur.


Mål for kunstformidlinga er å få fokus og bevisstgjering av grunnfølelsane og ulike byggematerialar. At elevane kan danne seg individuelle visuelle bilete av grunnfølelsane sine. At elevane kan få ei forståing av at visuell kunst kan vere to-eller tredimensjonale bileter av vårt indre kjensleliv. Ved å kjenne sine eigne følelsar kan det bli gøy å lese visuell kunst.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Møre og Romsdal kunstsenter og Kristine Roald Sandøy

Om kunstnar / utøvar / gruppe