Møre og Romsdal fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde
Besøksadresse: Fylkeshuset, Kulturavdelinga, 6404 Molde
Kontaktperson:
Eg syng din song min venn
Produksjonsliste
Program

Eg syng din song min venn

Sjå alle bilete, videoar, lydklipp, vedlegg

Har du  venner som syng songar fra sine heimland? Skjønnar du kva dei handlar om sjølv om du ikkje forstår kvart ord dei syng?

Dei som er barn og ungdom no, skal overta oppgåva med å utvikle Noreg vidare som nasjon. Interesse og respekt for andre sin kultur og uttrykksmåte er ein viktig del av dette arbeidet.

Ein fin stad å starte, er å høyre på og lære seg venner sine songar. Songar frå andre kulturar, songer på andre språk. Denne konserten heiter "Eg syng din song min venn".  Her får vi høyre songar frå mange land, på mange språk.  Kanskje du kjenner igjen ein melodi eller to?.

Lærarrettleiing

KORLEIS STYRKE KONSERTOPPLEVINGA
 • Vi ber særskilt om at lærarane er eit aktivt publikum, sit sammen med elevane og deltar aktivt under konserten. 
 • Bruk konsertinformasjonen og informer elevar, skoleleiing og lærerar om innhald og praktiske opplysningar.  
 • Kulturtanken har god erfaring frå skolar som brukar elevvertar og elevarrangørar. Sjå www.rikskonsertene.no/eleversomarrangor 
 • Gjer elevane kjens med programmet på førehand. Dei førebudde møta er ofte dei beste. 
 • Bruk også det vedlagte Bruk konserten-materiellet. Eigarskapet til, og effekten av konserten blir auka der besøket blir  forankra i skolen si undervisning og læringsmål.

Sjå også boka "Bruk konserten!" for fleire undervisningsopplegg: www.rikskonsertene.no/brukkonserten

Om utøvarar og produsentar

 • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Idé/ opplegg: Inspirasjon: til konseptet: Eldar Skjørten, Eiksmarka skole
  Idearbeid/produksjon: Utøverne i samarbeid med produsent Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertene/Kulturtanken
  Vokalarrangement: Lars Andreas Aspesæter
  Produksjon: Hallgeir Frydenlund, Rikskonsertene © 2011

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Anine Kruse Skatrud, vokal, har høyere musikkutdannelse som dirigent og sanger. Hun hartilbragt hele ti år ved Norges Musikkhøgskole. Anine er medlem av ensemblet Pitsj.
http://www.pitsj.no/anine_kruse_skatrud

Benedikte Kruse, vokal, er utdannet sanger og sangpedagog og har variert erfaring fra både teater og fjernsyn. Hun er medlem av ensemblet Pitsj og jobber mye i studio med dubbing av serier og tegnefi lmer, bl.a. Happy Feet og Robotene.
http://pitsj.no/benedikte_kruse  eller http://www.musikkteaterskolen.no/artikkel.php?id=13

Nina Mortvedt, vokal, har studert teater ved The Lee Strasberg Theatre Institute (1999) i New York, og fullførte våren 2007 sin musikkutdannelse ved Norges musikkhøgskole, med jazzsang som hovedinstrument.
http://www.musikkteaterskolen.no/artikkel.php?id=13

Lars Andreas Aspesæter, piano og vokal, er jazzpianist og sanger. Utdannet ved Norges
musikkhøgskole.
http://www.myspace.com/aspesaeter


Medverkande

 • Nina Mortvedt (vokal), nmortvedt@gmail.com, 97023679
 • Anine Kruse Skatrud (vokal)
 • Benedikte Kruse
 • Lars Andreas Aspesæther (piano og vokal)
 • Mai Elise Solberg (for Anine veke 9 og for Nina i veke 14) (vokal)

Multimedia og vedlegg

Bilete

Jeg vil synge
Foto: Carsten Jøssund
Anine, Benedikte, Nina og Lars Andreas
Foto: Carsten Jøssund, Rikskonsertene
Publikumsplassering
Musikk
Trinn: 1 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
For spørsmål om innhaldet i konserten: Hallgeir Frydenlund, hf@kulturtanken.no  tel: 95138429For spørsmål om turnéplan: kultursekken@mrfylke.no
Kontaktperson utøvar
Programlengde
40
Maks publikumsantal
200
Arena / rom
Gymsal eller aula på skolen
Berehjelp
4-5 elevar
Oppriggingstid
45 min.
Nedriggingstid
30 min.
Merknad
PRAKTISK KONSERTFØREBUING
 • Utøverane kjem ca 45 minutter før konserten startar 
 • Utøverane står på langveggen og elevene sit i ein halvsirkel rundt
 • Utøverne tar kontakt ved ankomst om dei trenger hjelp, til dømes med teknisk utstyr inn/ut frå konsertsalen 
 • Driftsansvarleg og involverte lærerar må få en kopi av denne konsertinformasjonen
 • Vi ber kulturkontakt om å vere tilgjengeleg under besøket, og husk, det er alltid hyggelig å bli møtt med ein kopp kaffe når ein kjem til ein ny stad!
Vedlegg
Arrangørar
Arrangert av:
Møre og Romsdal fylkeskommune
Medverkande
 • Nina Mortvedt (vokal)
 • Anine Kruse Skatrud (vokal)
 • Benedikte Kruse
 • Lars Andreas Aspesæther (piano og vokal)
 • Mai Elise Solberg (for Anine veke 9 og for Nina i veke 14) (vokal)